Teknoloji Bağımlılığının Çocuklar Üzerindeki Etkileri

Teknoloji Bağımlılığının Çocuklar Üzerindeki Etkileri

Teknoloji bağımlılığı çocukların fiziksel, duygusal, ve psikolojik sağlığına olumsuz etki verebilecek bir sorun haline gelebilmektedir. Teknoloji bağımlılığının çocuklarda sebep olabilecek fiziksel, psikolojik ve sosyal problemlere bakılacak olursa,

Fiziksel Etkileri

 • Görme problemleri, göz bozuklukları
 • Duruş bozuklukları ve iskelet sorunları
 • Radyasyon riski
 • Hareketsizlikten kaynaklanabilecek diğer fiziksel sorunlar olarak kilo problemi, obezite örnek gösterilebilir.

Psikolojik/Sosyal Etkileri

 • Ders dışında internette geçirilen sürede artış olması ve bu duruma bağımlılık geliştirilmesi
 • Uyku düzeninin değişmesi ve uykusuzluğa bağlı olarak çocuklarda görülebilen konsantrasyon eksikliği ve sinirlilik hali
 • İnternette geçirilen zamanla ilgili olarak aileden uyarı aldığı takdirde tepkisiz kalması ve bazen aşırı tepki göstermesi sebebiyle ortaya çıkabilecek aile içi iletişim problemleri
 • Tekrarlanan vücut hareketleri sergilemeye başlaması (olduğu yerde sallanma ya da parmaklarıyla oynama gibi)
 • Bilgisayar, televizyon ya da oyun konsollarıyla geçirdiği sürenin fazla oluşunun sosyal hayatı etkilemesi, arkadaşlarla geçirilen zamanın kısıtlanması. Bu durum, sosyalleşmekten uzaklaşan çocuğun giderek daha içe kapanık hale gelmesini tetikleyebilmektedir.
 • Başkalarıyla iletişim kurmaktan kaçınma ve olumsuz duyguları ifade etmeyi tercih etme
 • Göz teması kurmaktan kaçınma ve ailesiyle birlikteyken sıkkın tavırlar sergileme
 • Teknoloji bağımlılığının ve bu bağımlılığın giderek arttığı bu dönemlerde bir diğer dikkat çekici unsur da bu durumla bağlantılı olan ve aynı oranda yaygınlık gösteren Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu’dur (DEHB).
 • Çocukların çoğunlukla görsel ve aşırı renkli uyarıcılara maruz kalmasının bu durumu tetiklediği yapılan araştırmalarla desteklenmiştir. Peki ebeveynler bu konuda neler yapmalı? Çocuklar, özellikle denetimsiz ve serbest oldukları ortamda bilgisayar ve diğer teknolojik araçlarla daha fazla vakit geçirme eğiliminde olabiliyor. O yüzden, çocuklarınızın teknoloji bağımlılığı ile başa çıkma ve denetim konusunda bazı ipuçları bu süreçte siz ebeveynlere yardımcı olacaktır:
 • Televizyon izleme ve bilgisayarla vakit geçirme süresini kısıtlamaya özen gösterin. Bunu yaparken, televizyon ve bilgisayarın fazla kullanımının ne gibi zararları olabileceği konusunda çocuğunuzu bilgilendirin.
 • İnternet ve bazı televizyon kanalları için kısıtlama getirmek adına şifrelendirin.
 • Bilgisayarın ve televizyon ortak zaman geçirilen odalarda olmasına özen gösterin.
 • Teknoloji bağımlısı çocukların ilerleyen dönemlerde şiddete eğilimleri önemli psikolojilk sonuçlardan bir tanesidir. Bu bağlamda çocuklara şiddete başvurmadan sorunların nasıl çözülebileceğini ve şiddete yöneldiği takdirde ne gibi sonuçlarla karşılaşabileceği konusunda bilgilendirin.
 • İnternetin doğru kullanımı hakkında çevrenizdekileri de uyarın. Bu şekilde çocuğunuzun siz olmadan da kontrol edilebilmesini sağlayın.
 • Çocuğunuzu sanal arkadaşlıklar hakkında bilgilendirin ve gerektiği ölçüde uyarılarda bulunun.
 • Çocuğunuzla internet, bilgisayar oyunları ve televizyonda geçireceği süreyi kısıtlamak adına anlaşma yapın. Birlikte gün ve saatler belirleyin.
 • Boş zamanlarını değerlendirmek için birlikte eğlenebileceğiniz ve çocukken ilginizi çeken etkinliklere yöneltin.
 • Görsel uyaranların etkisini azaltmak adına onu fiziksel, işitsel ve zihinsel etkinliklere yöneltebilirsiniz

İlginizi Çekebilir