Çocuğumun Çok Zeki Olması Başarılı Olması İçin Yeterli Mi?

Çocuğumun Çok Zeki Olması Başarılı Olması İçin Yeterli Mi?

Zekâ, beynin öğrenme, anlama, soyut düşünme, sebeplendirme, planlama, problem çözme gibi zihinsel işlevlerine verilen isimdir. Gerek kendisi gerekse çevresi tarafından yüksek zeka becerilerine sahip bir çok öğrenci, kolay bir şekilde anladığı için, öğrendiğini düşünür.

Sağlıklı bir öğrenmenin gerçekleşmesi için beynimizin bir takım fonksiyonlarını tam olarak kullanması gerekir.

Bu fonksiyonlar :Dikkat ve konsantrasyon becerileri, Hafızanın kaydetme, depolama ve hatırlama becerileri, Dil ve konuşma becerileri, Motor beceriler(büyük kas ve küçük kas becerileri) Ardışık sıralama becerileri (küçükten büyüğe veya büyükten küçüğe sıralama), Mekânsal sıralama becerileri (sağ-sol, altında-üstünde, vb.), Muhakeme (akıl yürütme, düşünme becerileri), Sosyal beceriler.”

Öğretmen ders işlerken kolay algılayan öğrenciler, genellikle öğrendiklerini düşündükleri için, derse yönelik dikkat ve konsantrasyon sağlamakta zorlanmaktadır. SİRİUS ZİHİN GELİŞİM PROGRAMI Dikkat süzgecinden geçemeyen bilgi hafızanın kaydetme özelliği kullanılmadığından sağlıklı bir şekilde depolanamaz, bu bilgi hatırlanması gerektiğinde de hatırlanamaz. Bir çok öğrencide karşılaştığımız temel problemlerden biri de planlama ve organizasyon becerileridir. Öğrenci nereden başlayacağını bilemez, başlasa da nasıl devam edeceği ve nasıl sonuçlandıracağı ile ilgili belirsizlikleri vardır.

SİRİUS ZİHİN GELİŞİM PROGRAMI çeşitli uygulama egzersizlerle çocuklar dikkat konsantrasyon sisteminin gelişimini, hafıza becerilerinin daha etkin kullanımını ve planlama becerilerinin gelişimi sağlar.

Dolayısıyla Zihin Geliştirme Programından faydalanan bireyler beynin tüm fonksiyonlarını geliştirdikleri için gerek akademik anlamda gerekse hayatının diğer alanlarında daha başarılı hale gelirler. Bu durum kişinin hayatı boyunca devam eder.

İlginizi Çekebilir